Pomázi Polgár 2023. februári száma

Péntekenként nem lesz ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban

 

Hatályos rendeletek

21/1992 (VII.28.) sz. önkormányzati rendelet 6/2003 (III.25.) rendelettel módosítva: A város címeréről és zászlójáról

4/2000 (IV.25.) sz. önkormányzati rendelet 19/2022(X.28.) rendelettel módosítva: A közművelődésről

18/2004 (VI.30.) sz. önkormányzati rendelet 23/2009 (VI.24.) rendelettel módosítva: A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról, a talajterhelési díjról és eljárási szabályokról

30/2004 (IX.08.) sz. önkormányzati rendelet a 5/2022 (IV.29) rendelettel módosítva: A városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

26/2006 (X.17.) sz. önkormányzati rendelet 30/2010 (X.26.) rendelettel módosítva: Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól

3/2009 (I.26.) sz. önkormányzati rendelet 26/2020.(XI.02.) rendelettel módosítva: Pomáz Város névhasználatáról

10/2009 (III.26.) sz. önkormányzati rendelet a 12/2022(VII.15) rendelettel módosítva: A lakáscélú helyi támogatásokról

26/2011 (XII.1.) sz. önkormányzati rendelet 26/2022.(XII.16.) rendelettel módosítva: hatályos 2023.01.01-től: A helyi adókról

7/2012 (III.28.) sz. önkormányzati rendelet a 24/2022 (XI.25.) rendelettel módosítva: A háziorvosi körzetekről

3/2014 (II.12.) sz. önkormányzati rendelet: A sporttal kapcsolatos feladatokról

19/2014 (XII.17.) sz. önkormányzati rendelet 9/2020 (VI.3.) rendelettel módosítva: A Közterületi Térfigyelő Rendszerről

5/2015 (IV.8.) sz. önkormányzati rendelet az 12/2022 (VII.15.) rendelettel módosítva: Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

9/2015 (IV.8.) sz. önkormányzati rendelet: A közterületen történő szeszesital fogyasztásának korlátozásáról

15/2015 (V.20.) sz. önkormányzati rendelet a 13/2022 (VII.15.) rendelettel módosítva: Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről

16/2017 (VII.17.) sz. önkormányzati rendelet a 12/2022(VII.15) rendelettel módosítva: A településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök , a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól

2/2018 (I.26.) rendelet a 21/2021(X.29) rendelettel módosítva: Az önkormányzati tulajdonú utakon a járművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának feltételeit és felhasználásának módját szabályozó rendelet megalkotásáról

5/2018 (II.28.) sz. önkormányzati rendelet 10/2019 (IV.24.) rendelettel módosítva: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

6/2018.(III.8.) számú önkormányzati rendelet az 5/2019 (IV.24) sz. rendelettel módosítva: az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

10/2018 (IV.19.) sz. önkormányzati rendelet: A település 2017. évi zárszámadásáról

12 /2018.(IV.19.) sz. önkormányzati rendelet a 31/2020.(XII.30.) sz. rendelettel módosítva: A települési köztisztaság és kerti hulladék égetésnek helyi szabályairól

14/2018 (VI.25.) sz. önkormányzati rendelet 21/2020. (VIII.28.)rendelettel módosítva: A város Helyi Építési Szabályzatáról

15/2018 (V.25.) sz. önkormányzati rendelet a 12/2022(VII.15) rendelettel módosítva: A településkép védelméről

16/2018 (V.25.) sz. önkormányzati rendelet 1/2019 (I.25.) rendelettel módosítva: A temetők rendjéről

2/2019 (I.25.) sz. önkormányzati rendelet: A közterületek elnevezése, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

3/2019 (III.07.) sz. önkormányzati rendelet 13/2020 (VII.17.) rendelettel módosítva: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

6/2019 (IV.24.) sz. önkormányzati rendelet: A telelpülés 2018. évi zárszámadásáról

14/2019 (IX.19.) sz. önkormányzati rendelet: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról

1/2020 (III.05.) sz. önkormányzati rendelet a10/2021 (V.28.) rendelettel módosítva: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

10/2020 (VI.12.) számú önkormányzati rendelet a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

12/2020.(VII.07.) sz. önkormányzati rendelet a 29/2020 (XII.17.) rendelettel módosítva a Pomázi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 

14/2020 (VII.17.) sz. önkormányzati rendelet  Pomáz Város Önkormányzatának 2019. évi zárszámadásáról

15/2020.(VII.17.) sz. önkormányzati rendelet  Az útépítési együttműködésről és az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról

18/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről

19/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet a környezetvédelmi alapról

20/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet a Pomáz városban közfeladatot ellátó szervezetek részére lakhatási támogatás  céljára fordítható önkormányzati forrás biztosításáról

26/2020. (XI.02.) rendelet a 9/2021(V.26) rendelettel módosítva: közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről

28/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet a 12/2022 (VII.15) rendelettel módosítva: a Közbiztonsági Alap létrehozásáról

4/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet a 7/2022 (V.30.) rendelettel módosítva: az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

9/2021. (V.26.) önkormányzati rendelet a 12/2021 (VI.02) rendelettel módosítva: A zajvédelem helyi szabályozásáról

11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet Pomáz Város Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról

14/2021. (VII.15.) önkormányzati rendelet a 25/2022 (XI.25.) rendelettel módosítva, hatályos 2023.01.01-től: a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

16/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet a 6/2022 (IV.29) rendelettel módosítva: Változtatási tilalom elrendeléséről

18/2021. (X.8.) önkormányzati rendelet a 25/2021 (XII.17) rendelettel módosítva: az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

22/2021 (XI.15.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról

24/2021(XI.26.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről

25/2021(XII.17.) önkormányzati rendelet Egyes önkormányzati rendeletek aktualizálásáról

3/2022 (III.11.) önkormányzati rendelet a 20/2022 (XI.25.) rendelettel módosítva: az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

8/2022. (V.30.) önkormányzati rendelet Pomáz Város Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról

10/2022. (V.30.) önkormányzati rendelet a 27/2022 (XII.16.) rendelettel módosítva: Szociális támogatásokról és egyes szociális ellátásokról

11/2022. (VII.15.) önkormányzati rendelet az intézményi térítési díjakról

15/2022 (IX.02.) önkormányzati rendelet az önkormányzati rendeletek megalkotásában való társadalmi részvételről

16/2022 (IX.02.) önkormányzati rendelet növények telepítési távolságáról

17/2022 (X.03.) önkormányzati rendelet az anyakönyvvezető közreműködésével tartott névadó- és házassági évforduló ünnepségekről

18/2022 (X.28.) önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól

22/2022 (XI.25.) önkormányzati rendelet a Pomáz Város Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről

23/2022 (XI.25.) önkormányzati rendelet időkorlátos várakozási területek bevezetéséről és használatának szabályairól

28/2022. (XII.16.) önkormányzati rendelet a közterület filmforgatási célú használatáról

1/2023. (II.01.) önkormányzati rendelet az Egyészségügyi és Szociális Alap létrehozásáról

2/2023. (II.01.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról

3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet a Pomázi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 12/2020 (VII.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet a közterületek reklámcélú használatról

 

 

 

Letöltések