Pomázi Polgár 2023. februári száma

Péntekenként nem lesz ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban

Szelektív hulladékgyűjtési naptár - 2023. I. negyedév (január-március)

 

Módosítások az építményadóban és a telekadóban - 2023.

 

Adórendelet korrekció a társadalmi igazságosság és a költségvetési stabilitás megteremtésére

 

A 2022. november 24-i testületi ülésen az adórendelet módosításáról döntött a képviselő-testület annak érdekében, hogy a költségvetés stabilitása fenntartható legyen, ugyanakkor a gyermeket nevelő családok és az alacsony jövedelmű nyugdíjasok közvetlen lakhatáshoz kapcsolódó adóterhei lehetőség szerint ne emelkedjenek.

 

Módosítások az építményadóban:

A módosítás értelmében a magánszemély tulajdonában álló ingatlan-nyilvántartás szerint lakáscélú ingatlanként bejegyzett ingatlanok és a garázsok esetében az építményadó mértéke nem változik, az továbbra is 450 Ft/m2 marad.

Az állandó lakosok bejelentett lakos utáni kedvezménye megszűnik.

Új kedvezményként kerül bevezetésre ugyanakkor a gyermeket nevelő családokat megillető adókedvezmény: az adóalannyal egy háztartásban élő eltartottak (gyermekek) után a lakáscélú ingatlanok alapterületéből vonható le eltartottanként 20 m2, de maximum az adóalap 50%-a.

A rendelet szerint eltartott:

  • az adóalany eltartásában élő a húsz évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező;
  • a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató;
  • a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek;
  • valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

A 85.500 Ft alatti nyugdíj jövedelemmel rendelkezők mentessége megmarad, sőt a decemberi testületi ülésen tervezzük ennek kibővítését és a nyugdíjhatár megemelését. A módosítás értelmében a 114.000 Ft alatti nyugdíjjal rendelkezők 100%-ban mentesülnek, míg a 114.000 Ft fölött, de 142.500 Ft alatti nyugdíjjal rendelkezők 50%-ban mentesülnek az állandó lakhatásukat szolgáló lakáscélú ingatlan építményadója alól.

A nem lakáscélú ingatlanok esetében 2022-től differenciált adómérték került bevezetésre. A magánszemély tulajdonában álló nem lakáscélú és a nem magánszemély tulajdonában álló lakáscélú épületek után az adómérték 600 Ft/m2, míg a nem magánszemély tulajdonában álló nem lakáscélú épületek esetében 800 Ft/m2.

 

Módosítások a telekadóban:

A módosítás szerint a külterületi művelés alól kivett telkek telekadó mentessége megszűnik és differenciált adómérték került bevezetésre.

Az adómérték belterületi telek esetén 80 Ft/m2-ről 150 Ft/m2-re emelkedik, külterületi telek esetén az adómérték 50 Ft/ m2, míg a települési szerkezeti terv szerint gazdasági (kereskedelmi szolgáltató, továbbá ipari - Gip és Gksz) besorolású övezetben 150 Ft/m2.

Továbbra is 1200 m2-ig mentesül a telekadó alól a helyi építési szabályzat szerinti Lk, Lke, Vt1, Vt2, Vt3 övezetekben lévő telek, amelyen építményadó-köteles építmény áll. A mentesség a belterületi és külterületi ingatlanokra egyaránt vonatkozik.

Kiegészül a mentességi kör a közforgalom előtt megnyitott magánúttal és a helyi építési szabályzat szerinti a KMv-1 jelű beépítésre szánt különleges Magyar Vár övezettel.

 

Az egyéb korábbi mentességek továbbra is megmaradnak:

  • Mentes a belterületi beépítetlen telek, ahol a beépítés feltétele a teljes közmű megléte, amíg a teljes közművesítés meg nem valósul,
  • Mentes a belterületi beépítetlen telek, amíg a telek egyetlen közművel sem látható el,
  • Mentes a belterületi beépítetlen telek, amelynek megközelíthetősége közútról vagy magánútról közvetlenül nem biztosított,
  • Mentesül a fizetendő adó 50%-a alól, az az állandóan bejelentett, életvitelszerűen Pomázon élő tulajdonos, aki nem rendelkezik, vagy nagykorú gyermeke nem rendelkezik más telekkel vagy lakóházat tartalmazó ingatlannal és nyilatkozik, hogy a telekadóval érintett telken 4 éven belül megkezdi lakóház építmény építését.

Az építmény- és telekadóban az adó alanya (tulajdonos/haszonélvező) adatbejelentés benyújtásával jelenti be adókötelezettségét az önkormányzati adóhatóság számára.

Az építményadó és telekadó ún. kivetéses jellege miatt az adózóknak nem kell minden évben adatbejelentést benyújtani, hanem csak abban az esetben, ha a saját személyes vagy az ingatlan adataiban (alapterület, kedvezményre való jogosultság, megszűnés) olyan változás következett be, ami kihat a következő évi adó megállapítására.

A rendeletmódosítás miatt az állandó lakosok utáni kedvezmény automatikusan törlésre kerül és határozatban értesítjük az adózókat a fizetendő építményadó új összegéről.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az eltartotti kedvezményre vagy nyugdíjas kedvezményre való jogosultságot az adózónak kell kezdeményezni!

 

A jogosultságot 2023. január 15-ig be kell jelenteni az önkormányzat adóhatósága felé.

 

A kedvezményre való jogosultságot igazolni kell! Az eltartotti kedvezményhez 16 éves kor felett iskolalátogatási igazolás, vagy a fogyatékosság, tartós betegség igazolása és lakcímkártya szükséges; nyugdíjas kedvezményhez a Nyugdíjfolyósító igazolása és lakcímkártya szükséges.

 

A rendeletmódosítás miatt telekadó adatbejelentési kötelezettség terheli a külterületi (beépített és beépítetlen) telkek tulajdonosait/haszonélvezőit, mivel ők eddig nem nyújtottak be adatbejelentést, továbbá azokat a belterületi telektulajdonosokat, akik nem mentesülnek a telekadó alól.

A rendeletmódosítás miatti adatbejelentési nyomtatványok kiküldése hamarosan megkezdődik az érintetteknek. A gazdálkodónak (társaság, egyéni cég és egyéni vállalkozó, nonprofit szervezetek stb.), elektronikus formában – az Elektronikus Önkormányzati Portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap kell az adatbejelentést megtennie, magánszemélyeknek ez lehetőség.

Kérjük az adózókat, hogy vizsgálják felül a saját nyilvántartásukat és amennyiben az előbbiekben felsorolt okokból vagy a rendeletváltozás miatt adatbejelentési kötelezettségük áll fenn, 2023. január 15-ig tegyenek eleget adatbejelentési kötelezettségüknek.

 

Az adatbejelentési nyomtatvány letölthető Pomáz város honlapjáról (www.pomaz.hu/nyomtatvanyok) vagy ügyfélfogadási időben átvehető az adóügyi osztálynál.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy önmagában az ingatlan-nyilvántartásban történő változás átvezetés nem elegendő és nem helyettesíti az adatbejelentést. Ingatlan adás-vétel esetén az eladót és vevőt (szerző felet) egyaránt terheli a bejelentési kötelezettség.

 

Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy a bejelentés elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonhatja maga után.

 

Az adóosztály (Pomáz, Kossuth Lajos utca 30.) ügyfélfogadása:

                        Hétfő:     13.00-17.00

                        Szerda:   08.00-12.00 és 13.00-16.00

               

                                                                                             

                                                                                              Pomázi Polgármesteri Hivatal

                                                                                              Önkormányzati Adóhatóság